Indmeldelse

Medlemsgebyr

Priser
Det koster 50 kr. om måneden, og kontingentet trækkes over lønnen, dog skal du selv sørge for indbetalingen af kontigentet, hvis du er ansat i en selvejende institution (600 kr 1 gang årligt).

Hvis du indmelder dig senest den 1. oktober, deltager du i førstkommende lodtrækning.

Ønsker du at deltage i udlodningen, selvom du melder dig ind efter 1. oktober, kan du gøre dette ved at betale kontingent for de manglende måneder.

Indmeldelsesblanket
Blanketten kan udfyldes manuelt eller elektronisk og sendes pr. post eller pr. e-mail til kunstforeningens bestyrelse.

Hent indmeldelse som pdf

Blanketvejledning

Udfylde blanketten på skærmen
Hvis du udfylder blanketten på skærmen og vil sende den elektronisk, så husk at arkivere den udfyldte blanket på din egen harddisk, gerne under et andet navn (så har du også selv en kopi af din indmeldelse).

Vedhæft derefter den udfyldte blanket, som du har gemt på harddisken, i en mail og send denne til kunstforeningen på kunstforeningen@gentofte.dk 

Blanketvejledning – manuel
Du er naturligvis også meget velkommen til at aflevere den udfyldte indmeldelses-blanket til et medlem af bestyrelsen.

Views: 1397

Skip to content