Årets kunstgave

'Årets' kunstgave

”Årets Kunst” udleveres hvert 3. år til alle medlemmer.
Man skal have været medlem fra senest 1.4 året før, for at være berettiget til dette.
NB: Er du forhindret i at møde op kan du godt sende en anden bare du medsender en fuldmagt.

I 2017 var det 320 unikke værker skabt af kunstner Maja Rose Valbjørn – se galleri her under.

Billeder fra 3-årskunst 2017

Fra Kunstforeningens vedtægter:
§ 12 Årets Kunst
De år hvor bestyrelsen indkøber Årets Kunst udleveres denne til medlemmerne om efteråret ved en fernisering.

Fernisering og efterfølgende udlevering annonceres på KFGR´s hjemmeside og på mail til medlemmer.

Medlemmer der det givne år har været medlem siden 1.4. er berettiget til at modtage Årets Kunst.

BILLEDER FRA 2017

Visits: 905

Skip to content