Indkøb

Kunst indkøb

Kunstforeningens bestyrelse indkøber kunst på diverse udstillinger og gallerier.

Årlige indkøb
Alle værker, indkøbt i løbet af året, udloddes til medlemmerne på generalforsamlingen.

Bestyrelsen udvælger kunstnere og indkøber værker
Det er bestyrelsen på 7 medlemmer, der på vegne af foreningen løbende udvælger kunstnere og indkøber værker.

Indkøb med hjertet
Vi har besluttet IKKE at skele (for meget) til økonomien, men i højere grad at foretage udvælgelse og indkøb af værker med hjertet.

Typer af kunst
Vi har valgt ikke at være begrænset af kunsttyper, hvilket betyder at der er stor variation i de indkøbte værker, fra malerier over figurer og skåle til smykker o.lign.

Hvem står for indkøb af værker

Årets kunstgave

”Årets Kunst” udleveres hvert 3. år til alle medlemmer
Man skal have været medlem fra senest 1.4 året før, for at være berettiget til dette.
NB: Er du forhindret i at møde op kan du godt sende en anden bare du medsender en fuldmagt. Se mere her

Kunstkøb gennem årene

Årlig udlodning
Én gang om året trækkes der lod om de indkøbte kunstværker.

Værker
Se eksempler på værker indkøbt og udloddet.

Værker indkøbt i 2023

Værker indkøbt i 2022

Værker indkøbt i 2021

Værker indkøbt i 2020

Værker indkøbt i 2019

Værker indkøbt i 2018

Views: 1146

Skip to content